Εκδηλώσεις

Φεβρουάριος 2020, Εκδήλωση Έναρξης Εφαρμογής

19 Μαΐου, 2021

Η εκδήλωση έναρξης εφαρμογής του έργου πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Κερατέας, στο Δήμο Λαυρεωτικής την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης έναρξης συνδυάστηκε με την παρουσίαση των Κατευθυντήριων Οδηγιών Καθαριότητας που ο Δήμος είχε ετοιμάσει και εκτυπώσει για να διανείμει σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η εκδήλωση έναρξης είχε δύο μέρη, η πρώτη ήταν η παρουσίαση των Κατευθυντήριων Οδηγιών Καθαριότητας και η δεύτερη ήταν η παρουσίαση του έργου LIFE CIRCforBIO.

Κατά την πρώτη συνεδρία οι εκπρόσωποι του Δήμου έδωσαν έμφαση στη σημασία της ανακύκλωσης και στην ενεργό συμμετοχή των κατοίκων του Δήμου προς την κατεύθυνση της συνολικής βελτίωσης του περιβάλλοντος. Κατά τη δεύτερη συνεδρία, ο Δρ. Δημήτρης Μαλάμης από το ΕΜΠ παρουσίασε το έργο εστιάζοντας στη σπουδαιότητα της υλοποίησής του για όλους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τον Δήμο, τους κατοίκους του Δήμου και τους τοπικούς παραγωγούς βιομάζας του Δήμου.

Η εκδήλωση έναρξης εφαρμογής τελείωσε με τον Δρ. κ. Δημήτρη Μαλαμή να καλεί τους παρόντες κατοίκους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο έργο και με φωτογραφίες με όλους τους συμμετέχοντες των Δικαιούχων.

IMG 4899
IMG 4902
IMG 20200201 184839
IMG 4893
20200201 180438