Δράσεις

Circforbio > Δράσεις

A. Προπαρασκευαστικές Δράσεις

 • – Α1 Τεχνική προετοιμασία του συστήματος συλλογής πρώτων υλών και της εγκατάστασης του συστήματος

C. Δράσεις Υλοποίησης

 • – C1 Σχεδιασμός και εγκατάσταση του συστήματος βιοδιυλιστηρίου και του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας του
 • – C2 Δοκιμή λειτουργίας και βελτιστοποίηση του συστήματος βιοδιυλιστηρίου
 • – C3 Αξιολόγηση της απόδοσης των μιγμάτων καυσίμων με την παραγόμενη αιθανόλη σε κινητήρες
 • – C4 Οικονομική μελέτη σκοπιμότητας
 • – C5 Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CIRCforBIO
 • – C6 Επίδειξη του καινοτόμου συστήματος βιοδιυλιστηρίου μέσω βιωματικών εργαστηρίων κυκλικής οικονομίας
 • – C7 Αναπαραγωγή και μεταφορά

D. Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του έργου

 • – D1 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου

Ε. Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου

 • – Ε1 Ιστοσελίδα του έργου, Ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση, πίνακες ανακοινώσεων, Layman’ s report
 • – E2 Δικτύωση με άλλα έργα είτε LIFE είτε όχι
 • – Ε3 Ενημερωτικό υλικό, τεχνικές δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις, ενημερωτικά μέσα
 • – Ε4 Διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων

F. Διαχείριση του έργου

 • – F1 Διαχείριση του έργου από το ΕΜΠ
 • – F2 Σχέδιο μετά το LIFE