Επικοινωνία

Circforbio > Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διέυθυνση

Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα


Τηλέφωνο/α επικοινωνίας

+30 210 7722334, +30 210 7723108Social Media

Φόρμα επικοινωνίας