Το Έργο

Circforbio > Το Έργο

ΤΟ ΕΡΓΟ

LIFE CIRCforBIO

O γενικός στόχος του έργου LIFE CIRCforBIO είναι η επίτευξη υψηλής εξοικονόμησης αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων από προηγμένα βιοκαύσιμα, καθώς και η προώθηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας για την αξιοποίηση της βιομάζας.

Ο διττός αυτός σκοπός του έργου πρόκειται να επιτευχθεί μέσω: α) Της υλοποίησης και επίδειξης ενός καινοτόμου συστήματος βιοδιύλισης το οποίο θα παράγει βιοαιθανόλη, χρησιμοποιημένο έλαιο (η πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ) και άλλα βιοπροϊόντα, από βιομάζα η οποία προέρχεται από απόβλητα τροφίμων από νοικοκυριά, από απόβλητα επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες, αρτοποιεία) και από βιομηχανικά απόβλητα τροφίμων, καθώς και από γεωργικά υπολείμματα, β) Της δημιουργίας μίας διαδραστικής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της έννοιας της κυκλικής οικονομίας για τη βιομάζα 2ης γενιάς στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το έργο LIFE CIRCforBIO επιδιώκει να:

 • - επιτύχει ενεργειακή αυτονομία
 • - επιτύχει την παραγωγή υψηλής απόδοσης μιγμάτων καυσίμων αιθανόλης για κινητήρες αυτοκινήτων
 • - επιτύχει την παραγωγή υψηλής ποιότητας αιθανόλης, χρησιμοποιημένου ελαίου και χωνεύματος κατάλληλου για χρήση
 • - ενισχύσει την παραγωγή βιοαερίου με την απομάκρυνση των πτητικών λιπαρών οξέων και να διευρευνήσει τη δυνατότητα μετατροπής τους σε βιοπλαστικά
 • - ενισχύσει την ανάπτυξη της απασχόλησης και να αυξήσει τη δημιουργία ικανοτήτων σε σχετικές τεχνολογίες για αυξημένη ανταγωνιστικότητα.
 • - προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την έννοια της κυκλικής οικονομίας και την αιθανόλη 2ης γενιάς
 • - προωθήσει την αποδοχή βιοπροϊόντων από απόβλητα και υπολείμματα
 • - προωθήσει την ευρεία υιοθέτηση και αναπαραγωγή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε άλλες οντότητες και γεωγραφικές περιοχές
 • - μεταφέρει και αναπαράγει την προτεινόμενη ιδέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Βουλγαρία και την Κύπρο
 • - αναπτύξει μία στρατηγική μεταφοράς και αναπαραγωγής
 • - κινητοποιήσει την ευρεία απορρόφηση και αναπαραγωγή από την αγορά των προτεινόμενων από το έργο λύσεων
 • - συνεισφέρει στην υλοποίηση της Κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας σχετικά με την προώθηση των προηγμένων βιοκαυσίμων, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων
 • - βελτιώσει τη βάση γνώσης για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση της προτεινόμενης έννοιας του βιοδιυλιστηρίου
 • - λειτουργήσει, δοκιμάσει και βελτιστοποιήσει το σύστημα βιοδιυλιστηρίου προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας και πρώτης ύλης και να μεγιστοποιήσει την απόδοση
 • - ελέγχει σε πραγματικό χρόνο Δείκτες-κλειδιά επίδοσης της διεργασίας
 • - επιδείξει τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης ιδέας
 • - εκτιμήσει τη βιωσιμότητα, το κόστος και τα οφέλη του προτεινόμενου συστήματος
 • - ορίσει τις επιχειρηματικές απαιτήσεις και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας που χρειάζεται να πληρούνται
 • - χαρτογραφήσει τη διαθέσιμη βιομάζα στην Ελλάδα και να ορίσει τη βέλτιστη αλυσίδα εφοδιασμού