Εκδηλώσεις

Εναρκτήρια συνάντηση έργου, Αθήνα 1.11.2019

17 Μαΐου, 2021

H εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE CIRCforBIO διοργανώθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων και πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ.

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα: οι στόχοι του έργου, η περιγραφή του έργου και η κατανομή αρμοδιοτήτων, η αναθεώρηση των βασικών ορόσημων και των παραδοτέων, ο προσδιορισμός του ρόλου και των ευθυνών κάθε δικαιούχου εταίρου , η διαμόρφωση των Διοικητικών, Διοικητικών και Τεχνικών Επιτροπών και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης έναρξης παρουσιάζονται στα συνοπτικά πρακτικά της συνάντησης έναρξης.