Εκδηλώσεις

10 ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΧΑΝΙΑ, 21-24 Ιουνίου 2023

5 Ιουλίου, 2023

Ο Δρ. Δημήτρης Μαλαμής, εκπρόσωπος του ΕΜΠ, παρουσίασε το έργο LIFE CIRCforBIO στο 10 ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων το οποίο έλαβε χώρα στα Χανιά από τις 21 μέχρι τις 24 Ιουνίου 2023.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η επίδειξη της εφικτότητας και αποδοτικότητας ενός συστήματος βιοδιυλιστηρίου με όρους μετατροπής της βιομάζας και παραγωγής χρήσιμων προϊόντων, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στη μετάβαση προς μία βιώσιμη και κυκλική οικονομία.

Κατά την παρουσίαση του, ο κος Δημήτρης Μαλαμής παρουσίασε τις βασικές πτυχές του συστήματος βιοδιυλιστηρίου, περιλαμβανομένων των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα είδη της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης βιομάζας, και το εύρος των παραγόμενων προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Μεταξύ αυτών των προϊόντων συγκαταλέγονται τα βιοκαύσιμα, τα βιοχημικά, τα βιουλικά, καθώς και άλλα συστατικά υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με την μετατροπή βιομάζας σε χρήσιμα προϊόντα, το έργο LIFE CIRCforBIO στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτούς πόρους, την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης ανανεώσιμης βιομάζας. Αυτό με τη σειρά του ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και συνεισφέρει στο συνολικό στόχο επίτευξης μιας πιο βιώσιμης και κυκλικής προσέγγισης στη διαχείριση πόρων.