Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του έργου LIFE CIRCforBIO στη σειρά σεμιναρίων του έργου LIFE BIOGASNET

26 Ιουνίου, 2022

Ο Δρ. Δημήτρης Μαλαμής (ΕΜΠ) παρουσίασε το έργο LIFE CIRCforBIO στο πλαίσιο τωων διαδικτυακών σεμιναρίων, που διοργανώθηκαν από το έργο LIFE BIOGASNET, με τίτλο “BIOGASNET Consortium experiences in biogas purification systems” και πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 15 Οκτώβρη 2021.