Εκδηλώσεις

CIRCforBIO WEBINAR: Παρουσίαση της e-Πλατφόρμας

29 Νοεμβρίου, 2023

Στο πλαίσιο του έργου LIFE CIRCforBIO, ο ΣΕΒΤ σε συνεργασία με το ΕΜΠ σας προσκαλούν τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023, 15:00 – 16:00, να παρακολουθήσετε το Webinar με θέμα την παρουσίαση της e-Πλατφόρμας CIRCforBIO. Δηλώστε την συμμετοχή σας στο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei3HMVmP_yvrtYSv303-K2ddtO4i-u-fzU_VBY-78maosiqQ/viewform

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού χώρου, όπου εταιρείες από τον κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων θα μπορούν να αναρτούν την απορριπτόμενη βιομάζα τους, παρέχοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους φορείς να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους και να την αξιοποιήσουν ως πρώτη ύλη.

Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στο έργο LIFE CIRCforBIO μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τον Δήμο Λαυρεωτικής, την Envireco Συμβουλευτική, την Helleniq energy, την Z PRIME Ltd, την NEVIS, και το Πανεπιστήμιο της Βερόνα. Στόχος του έργου είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως μέσω της αντικατάστασης ορυκτών καυσίμων από προηγμένα βιοκαύσιμα (καύσιμα που προέρχονται από βιομάζα).